OligomenorejaOligomenoreja | Oligomenoreja je poremećaj ritma 28-dnevnog ciklusa, kada je razmak između dvije menstruacije produljen i traje dulje od 35 dana. Najčešći razlog oligomenoreje je neuravnotežena ili poremećena funkcija jajnika. Razlozi u nastanku oligomenoreje su veoma različiti, od psihičkog stresa, hiperprolaktinemije, povišene razine muških spolnih hormona do pojave tumora hipofize, štitnjače, jajnika ili nadbubrežne žlijezde.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Oligomenoreja

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.


 


Oligomenoreja označuje poremećaj ritma 28-dnevnog ciklusa, kada je razmak između dvije menstruacije produljen i traje dulje od 35 dana. Najčešći razlog oligomenoreje je neuravnotežena ili poremećena funkcija jajnika. Razlozi tome mogu biti veoma različiti, od psihičkog stresa, hiperprolaktinemije, povišene razine muških spolnih hormona do pojave tumora hipofize, štitnjače, jajnika ili nadbubrežne žlijezde.

Primarna oligomenoreja

U ovom slulčaju su menstruacijski ciklusi dulji od 35 dana već od prve menstruacije, nalazi se često kod sindroma policističnih jajnika (Stein-Leventhalov sindrom).

Sekundarna oligomenoreja

Sekundarna amenoreja nastaje nakon kraćeg ili duljeg perioda urednih menstruacijskih ciklusa. Predstavlja 70% svih slučajeva oligomenoreja. Javlja se kao predstadij amenoreje ili označuje povratak normalnih menstruacijskih ciklusa nakon dugotrajne amenoreje. Na temelju krivulje bazalne temperature, najčešće se dijagnosticira produljena folikularna faza, pri čemu najmanje kod 1/3 pacijentica nedostaje ovulacija.

Uvid u intenzitet poremećaja najbolje pruža određivanje bazalnog hormonskog statusa. Radi se o krvnoj pretrazi, pri čemu se 3. - 5. (8.) dan ciklusa određuje bazalna razina relevantnih hormona: estradiol, FSH, LH, testosteron, prolaktin, TSH, androstendion, DHEAS i SHBG. Funkcionalni testovi najčešće nisu potrebni.

Razina estradiola može znatno varirati, što odgovara i nalazima biopsije endometrija, uzimanja uzoraka sluznice maternice i njegova citološka/histološka analiza. U 15% nalaza postoji atrofija endometrija, kod 15% je endometrij hiperplastičan, u 40% postoji nepotpuna transformacija odnosno neadekvatna proliferacija, i kod 30% je nalaz uredan.

Mjerenje bazalne temperature može biti također od koristi, nalaz bifazičnih krivulja ukazuje na povoljnu prognozu.ANOVULACIJA


OLIGOMENOREJAAMENOREJAPOLIMENOREJALiječenje

Oligomenoreja se najčešće liječi tek kada postoji želja za trudnoćom. U takvim slučajevima stimulira se i inducira ovulacija uz regulaciju ostalih hormonskih odstupanja nađenih u bazalnom hormonskom statusu.

Ukoliko ne postoji želja za trudnoćom, svakako se preporučuje regulacija ciklusa zbog nepovoljnog dugotrajnog i neoponiranog djelovanja estrogena na dojku i endometrij.

U ovom slučaju primjenjuju se dvije metode, od kojih se gestagenska supstitucija tijekom 2. faze ciklusa sastoji od primjene prikladnog gestagenskog pripravka od 16. - 25. dana ciklusa.

Druga mogućnost, osobito ukoliko postoji želja za zaštitom od neželjene trudnoće je primjena niskodozirane oralne kontracepcije.

Alternativni pristup

Obzirom da najveći broj uzroka oligomenoreje, kao i kod sekundarne amenoreje potječe iz hipotalamusa, holistička medicina promatra ovaj problem u sklopu neuravnotežene izmjene energije kod finog usklađivanja razine neuropeptida u hipotalamusu odnosno cjelokupnom limbičkom sustavu pod utjecajem stresa.

Stresovi koji dovode do poremećaja menstruacijskog ciklusa i u krajnjoj liniji gubitka menstruacije uključuju negativne emocije zbog osjećaja podređenosti ili inferiornosti u ulozi žene. Temeljni konflikt je zapravo ne želim biti ili postati žena.

U velikom broju slučajeva prisutna je potisnuta ljutnja prema majci, ili osjećaj straha zbog potrebe za roditeljskom brigom i zaštitom, odnosno straha od gubitka te zaštite.

U simboličkom smislu, oligo i amenoreja bi značile pokušaj odgađanja potpune zrelosti kao žena.

Ponovno uspostavljanje cikličke funkcije jajnika zahtijeva analizu usvojenih negativnih poruka, kao i ponovnu uspostavu cikličke izmjene i protoka emocija.

Ovdje svakako spada i psihoanaliza, koja izlazi iz okvira alternativnih mogućnosti, a koja sigurno nalazi dodirne točke s holističkim pristupom.

Od drugih alternativnih postupaka u liječenju oligomenoreje za spomenuti je terapija svjetlom, izlaganje svjetlosti punog spektra dva sata svake večeri i svakog jutra. Preporuka je provoditi što više vremena na prirodnom svjetlu, a najmanje tri dana tijekom jednog mjeseca ostaviti upaljeno svjetlo za vrijeme spavanja.

Zdrava prehrana podrazumijeva uporabu cjelovitih životnih namirnica, odnosno prehranu koja uravnotežuje eikozanoide i glukagon, odnosno inzulin. Normalizacija tjelesne težine povećava osjetljivost prema inzulinu i smanjuje razinu androgena.


dr. Vesna Harni


Literatura