PCBs i inteligencija djecePCBs i inteligencija djece. Djeca čije su majke tijekom trudnoće bile izložene visokoj razini polikloriranih bifenila (PCBs) pokazuju blago smanjenje vrijednosti koeficijenta inteligencije, kao i znatno veći broj problema u ponašanju u odnosu na djecu čije majke nisu bile izložene visokoj koncentraciji polikloriranih bifenila.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

PCBs i inteligencija djece

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
PCBs - poliklorirani bifenili | Ekspozicija PCBs u trudnoći i inteligencija djece | PCBs i psihosomatski razvitak u ranom djetinjstvu | PCBs i karcinom dojke


Djeca čije su majke tijekom trudnoće bile izložene visokoj razini polikloriranih bifenila (PCBs) pokazuju blago smanjenje vrijednosti koeficijenta inteligencije, kao i znatno veći broj problema u ponašanju u odnosu na djecu čije majke nisu bile izložene visokoj koncentraciji polikloriranih bifenila.

Ovi nalazi dio su istraživanja u kojem su analizirani učinci PCBs kod djece rođene iz trudnoća u kojima su majke bile slučajno izložene djelovanju polikloriranih bifenila na Tajvanu u razdoblju između 1978. i 1979. godine.

Znanstvenici iz Chung Shan Medical University u Taichungu uspoređivali su testove inteligencije i ponašanja kod 118 djece iz eksponiranih trudnoća s istim brojem djece neeksponiranih majki.

Djeca iz izloženih trudnoća pokazuju na standardnom testu inteligenciju u prosjeku tri boda manje u odnosu na kontrolnu skupinu djece. Ova djeca također imaju veću učestalost emocionalnih problema i problema u ponašanju u odnosu na kontrolnu skupinu djece.

Tajvanski znanstvenici uočavaju kako su ova djeca pokazivala blaga, premda statistički značajna odstupanja u ovim testovima kako 1992. tako i 1995. godine, kada su bila u dobi od 17 godina. Istodobno, znanstvenici navode kako su problemi u ponašanju i emocionalni problemi uobičajeni u ovom uzrastu.

Nisu sasvim jasni biološki mehanizmi preko kojih se ispoljava štetno djelovanje polikloriranih bifenila na razvitak živčanog sustava.

Arch Geb Psychiatry 2002; 59:1061-1066dr. Vesna Harni