Imikvimod učinkovit u liječenju VINImikvimod u liječenju VIN-a. Imikvimod. Aldara. VIN. Znanstvenici su istraživali podnošljivost i učinkovitost 5% imikvimod kreme u primarnom liječenju VIN lezija 2/3 stupnja u pacijentica prikupljenih iz regionalne kolposkopske jedinice. Istraživanje je ukupno obuhvatilo 23 pacijentice prosječne starosti 55.2 godine. Kod 20 pacijentica (87%) se radilo o VIN 3 lezijama, dok su lezije kod 9 pacijentica (39%) bile multifokalno raspoređene.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Imikvimod učinkovit u liječenju VIN

Datum zadnje izmjene: 14. lipnja 2015.
Vulvarne dermatoze | Vulvodinija | VIN  | Karcinom vulve | Stadiji vulvarnog karcinoma | Liječenje vulvarnog karcinoma

Imikvimod učinkovit u liječenju VIN


Imikvimod krema ..

dobro je podnošljiva i dovodi do histološkog povlačenja promjena tipa teške vulvarne intraepitelne neoplazije - VIN, rezultat je istraživanja kanadskih znanstvenika.

"VIN lezije se sve češće dijagnosticiraju u mladih žena“, navode liječnici istraživači sa Sveučilišta u Ottawi, Ontario u najnovijem broju znanstvenog časopisa American Journal of Obstetrics and Gynecology. " Ovo stanje ubrajamo u premaligne promjene“, navode autori. "Lezije teškog stupnja (VIN2 i VIN3) često se liječe i kada su asimptomatske upravo zbog povišenog rizika maligne transformacije."

Znanstvenici su istraživali podnošljivost i učinkovitost 5% imikvimod kreme u primarnom liječenju VIN lezija 2/3 stupnja u pacijentica prikupljenih iz regionalne kolposkopske jedinice. Istraživanje je ukupno obuhvatilo 23 pacijentice prosječne starosti 55.2 godine. Kod 20 pacijentica (87%) se radilo o VIN 3 lezijama, dok su lezije kod 9 pacijentica (39%) bile multifokalno raspoređene.

Sve ispitanice su upućene u pravilnu i ravnomjernu aplikaciju imikvimod kreme na zahvaćena područja, a liječenje je ukupno trajalo 16 tjedana.

Znanstveni tim je procjenjivao uspješnost liječenja na koncu ispitivanja ponavljanim kolposkopijama i biopsijom iz zahvaćenog područja. Kompletno izlječenje je definirano potpunim nestankom svih vidljivih VIN lezija, te histološkim nalazom promjena tipa VIN1 ili odsustvom promjena. Djelomično izlječenje je definirano smanjenjem zahvaćenog područja na manje od 50% veličine nađene kod prvog pregleda, te odsustvom novih lezija.

Liječenje se općenito dobro podnosilo, a najčešći neželjeni učinak je bio iritacija na mjestu aplikacije kreme. Kod 17 pacijentica je bilo moguće pratiti konačni učinak. Pri tome je kod 9 pacijentica (53%) dijagnosticirano kompletno izlječenje, a kod 5 pacijentica (29%) djelomično izlječenje, što je činilo ukupno 82%.

Prosječno smanjenje veličine lezije kod djelomičnog odgovora je iznosilo 56%. Prosječno vrijeme pojave odgovora na nanošenje imiquimod kreme je iznosilo 7 tjedana.

"U procjeni uloge lokalne imunostimulacije u liječenju ovog patološkog stanja nužna su daljnja usporedna ispitivanja između različitih metoda liječenja teškog stupnja VIN-a kao što su laserska ablacija, kirurška ekscizija i liječenje s imikvimodom", preporuka je kanadskih znanstvenika.

"Također bi trebalo ispitati ulogu imikvimoda u prevenciji nastanka recidiva nakon standardnog kirurškog liječenja", dodaju autori.

Am J Obstet Gynecol;194:377-380.

dr. Vesna Harni

Imikvimod učinkovit u liječenju VIN