Dioksini i furaniPod pojmom dioksini obuhvaćeno je 135 različitih spojeva iz klase PCDF: polikloriranih dibenzofurana i 75 spojeva iz klase PCDD: polikloriranih dibenzo - p - dioksina.Dioksini i furani. Dioksini. Furani. Prvi od njih TCDD (2,3,7,8 tetrachlor-dibenzodioxin) opisan je 1957. godine, a nakon kemijske katastrofe 1976. godine u talijanskom gradu Seveso, nazvan je i Seveso-Dioxin. Ova ekološka katastrofa bila je povod intenzivnog znanstvenog istraživanja cijele skupine ovih tvari. Dioksini i furani razlikuju se međusobno samo po prisutnosti ili odsutnosti molekule kisika u svojoj strukturi, a uobičajeno se pod zajedničkim pojmom dioksini podrazumijevaju obje grupe tvari.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Dioksini i furani

Objavljeno: 14. veljače 2013., Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Dioksini i furani | Endometrioza i dioksini | Tamponi: azbest & dioksini i toksički šokPod pojmom dioksini obuhvaćeno je 135 različitih spojeva iz klase PCDF: polikloriranih dibenzofurana i 75 spojeva iz klase PCDD: polikloriranih dibenzo - p - dioksina.

Prvi od njih TCDD (2,3,7,8 tetrachlor-dibenzodioxin) opisan je 1957. godine, a nakon kemijske katastrofe 1976. godine u talijanskom gradu Seveso, nazvan je i Seveso-Dioxin. Ova ekološka katastrofa bila je povod intenzivnog znanstvenog istraživanja cijele skupine ovih tvari.

Dioksini i furani razlikuju se međusobno samo po prisutnosti ili odsutnosti molekule kisika u svojoj strukturi, a uobičajeno se pod zajedničkim pojmom dioksini podrazumijevaju obje grupe tvari.

Glavni izvori dioksina su sljedeći procesi:

  • procesi sagorijevanja,
  • procesi izbjeljivanja i kloriranja, te
  • proizvodnje različitih drugih kemijskih tvari.


Prema današnjim spoznajama, najtoksičniji su dioksini i furani klase 2,3,7,8. U ovoj klasi nalaze se svi spojevi koji sadrže najmanje jedan klorni atom na pozicijama 2,3,7 i 8. Radi se točno o 17 spojeva od svih 210 poznatih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana.

Osim eksperimentalnih rezultata iz animalnih pokusa, spoznaje o djelovanju dioksina dolaze nažalost, i iz preko 20 industrijskih katastrofa u kojima je opisano približno 1,000 slučajeva otrovanja dioksinima.

Kada je u pitanju akutna izloženost dioksinima razlikuju se nespecifični simptomi u koje ubrajamo nadražaj sluznice oka, nosa i ždrijela, vrtoglavicu, mučninu i povraćanje, od specifičnih simptoma - klorne akne koje nastaju unutar dva i više tjedana od ekspozicije. Već i najmanje koncentracije dioksina (najniža opisana doza bila je 828 ng 2,3,7,8 TCDD) u stanju su izazvati klorne akne.

Daleko značajnije posljedice za zdravlje ostavlja kronično izlaganje dioksinima. Ovdje su svakako najznačajniji:
kancerogeno djelovanje dioksina - pri čemu je pretpostavljeno djelovanje u smislu tumorskog promotora. Tumorski promotori nisu toksični za genom, ne izazivaju mutacije DNA, ali su u stanju snažno utjecati na pojačani rast spontano nastalih tumora.

Kod industrijskih radnika izloženih djelovanju dioksina osobito često se registriraju

  • tumori (sarkomi) mekih tkiva,
  • limfomi,
  • karcinomi želuca.
  • djelovanje na reprodukcijske funkcije i teratogenost , kao i
  • djelovanje na imunološki sustav, koji se uvijek iznova registriraju u eksperimentima na životinjama, dok kod ljudi nisu potvrđeni.


Kako su dioksini doista vrlo rasprostranjeni, ne čude sljedeći podaci o dnevnom unosu dioksina putem namirnica (tabela). Toksični ekvivalent - TE je izračunata vrijednost s kojom se uspoređuje toksičnost različitih izomera dioksina i furana. Računa se da je svakodnevno opterećenje dioksinima u području između 4 - 80 pg TE/g masnog tkiva (obzirom na nagomilavanje dioksina u masnom tkivu).

Namirnica   Količina (g/dan)  Količina TCDD
(pg TE/dan) 
Meso i mesni proizvodi 33 29.5
Jaja
3.9 4.5
Riba i riblji proizvodi  1.8
33.3
Biljna ulja 26
0.3
Povrće 244
2.4
Voće
130
1.4
Srednja vrijednost
68.1
93.5
Na osnovi toksikološkog značaja dioksina, granice dnevnog unosa leže u području 1 - 10 pg TE TCDD/kg tjelesne težine. Najnovija istraživanja ukazuju da dnevni unos dioksina ipak ne bi smio prelaziti granicu od 1 pg TE TCDD/kg tjelesne težine.dr. Vesna Harni
Literatura