Liječenje vulvarnog karcinoma Liječenje raka stidnice. Liječenje raka vulve. Liječenje karcinoma vulve. Radikalna operacija je vulvektomija - odstranjenje vulve uz bilateralnu ingvinalnu limfadenektomiju - obostrano odstranjenje preponskih limfnih čvorova, metoda je izbora u liječenju karcinoma vulve. Unatoč činjenici da je rak stidnice bolest starije životne dobi, preko 90% pacijentica je u operabilnom stanju.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Liječenje vulvarnog karcinoma

Datum zadnje izmjene: 27. veljače 2013.
Vulvarne dermatoze | Vulvodinija | VIN | Karcinom vulve | Stadiji vulvarnog karcinoma | Liječenje vulvarnog karcinoma
Veoma važan postupak u liječenju karcinoma vulve

optimalan je "staging i grading",  optimalna dijagnostika prije odluke o daljnjem liječenju, pri čemu oba ova postupka omogućuju u velikoj mjeri individualni pristup pacijentici. Osobito se kod mlađih, seksualno aktivnih pacijentica, nastoji ograničiti radikalnost operativnog zahvata, ukoliko to stadij bolesti dopušta.

U liječenju karcinoma vulve na raspolaganju su sljedeće metode:
  •  radikalna operacija,
  • elektroresekcija i koagulacija vulve,
  • radioterapija (terapija zračenjem),
  • kombinirane terapije.

Radikalna operacija..

vulvektomija - odstranjenje vulve uz bilateralnu ingvinalnu limfadenektomiju - obostrano odstranjenje preponskih limfnih čvorova, metoda je izbora u liječenju karcinoma vulve. Unatoč činjenici da je karcinom vulve bolest starije životne dobi, preko 90% pacijentica je u operabilnom stanju.

Samo oko 60% pacijentica dolazi u prognostički povoljnim stadijima (FIGO stadij I i II), što bi značilo da su kod gotovo polovine pacijentica već u trenutku postavljanja dijagnoze zahvaćeni regionalni limfni čvorovi jednostrano ili obostrano. Ukoliko su limfni čvorovi negativni, uspjeh radikalne operacije je izvanredan, postotak preživljavanja i izlječenja iznosi 70 - 100%. U slučaju zahvaćenosti limfnih čvorova, rezultati su daleko slabiji: 33 - 68%.

Operacija je povezana sa značajnom smrtnošću: 1 - 5%. Komplikacije operacije su: komplikacije u zacjeljivanju rane - infekcija, nekroza i dehiscencija rane (razilaženje/rašivanje rane),stvaranje seroma, limfedem, postoperativno krvarenje i venska tromboza, te ožiljkaste promjene i stenoza nakon zacjeljivanja.

Kod veoma ranih stadija karcinoma vulve ..

s maksimalnom dubinom invazije do 1 mm, i veličinom karcinoma do 20 mm, smatra se da je "wide excision" – široka ekscizija u zdravo tkivo dostatna. Ovaj stadij se u novije vrijeme označava kao stadij Ia. Kod invazije do 3 mm, s obzirom da je veoma niska učestalost pozitivnih limfnih čvorova (oko 5,5%) razmatraju se također "wide excision" i ipsilateralna hemivulvektomija (odstranjenje polovine vulve) s istostranim odstranjenjem preponskih limfnih čvorova.

U operativne postupke, u izabranim slučajevima, spadaju i elektroresekcija i koagulacija vulve, odnosno laserska (CO2) vulvektomija. Elektrokirurški pristup skraćuje duljinu operacije, daje izvrsne kozmetičke rezultate i smanjuje broj komplikacija operacije.

Radioterapija ..

kao primarna terapija se u slučaju karcinoma vulve primjenjuje prije svega kod inoperabilnih slučajeva ili kod odabranih indikacija kao adjuvantna terapija (recidiv ili naknadno zračenje preponskih limfnih čvorova).

Nove strategije ..

u liječenju karcinoma vulve pokušavaju iskoristiti pozitivne strane operativnog tretmana i radioterapije. Najznačajniji postupci su kombinacija elektroresekcije vulve s naknadnim zračenjem preponskih limfnih čvorova.

Kombinirana terapija ..

primjenjuje se prije svega kod tzv. povoljnih slučajeva kao što su lateralna (vanjska) lokalizacija, tumor < 2 cm + lateralna lokalizacija + invazija < 1 mm. Multimodalna terapija karcinoma vulve podrazumijeva pored operativnog odstranjenja karcinoma, najčešće neoadjuvantno (prijeoperativno) zračenje limfnih čvorova i uključivanje citostatika u terapiju, prije svega mitomycin, 5FU i cisplatin.

Odlučujući čimbenici u prognozi rezultata liječenja su stadij bolesti, veličina karcinoma i zahvaćenost lifmnih čvorova. Ukoliko je karcinom < 1 cm postotak petogodišnjeg preživljavanja je 90%, a ukoliko je 1 - 2 cm iznosi 89%. Drugim riječima, u stadiju I se izliječi oko 80% i u stadiju II oko 65% pacijentica.dr. Vesna Harni
Literatura