VAINVaginalna intraepitelna neoplazija – VAIN predstavlja intraepitelni stadij raka vagine. Intraepitelni stadij označuje pojavu atipičnih odnosno malignih stanica različitog stupnja unutar vaginalnog epitela. Nisu svi stupnjevi VAIN obavezno i prekanceroze, u prekanceroze ubrajamo samo tešku displaziju i CIS (promjene označene s VAIN III). Učestalost vaginalne intraepitelne neoplazije nije poznata, s obzirom da je izolirana vaginalna prekanceroza izuzetno rijetka pojava.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

VAIN

Datum zadnje izmjene: 24. travnja 2018.
VAIN | Karcinom vagine | Stadiji vaginalnog karcinoma | Liječenje vaginalnog karcinomaVaginalna intraepitelna neoplazija – VAIN…

predstavlja intraepitelni stadij karcinoma vagine. Intraepitelni stadij označuje pojavu atipičnih odnosno malignih stanica različitog stupnja unutar vaginalnog epitela.

Nisu svi stupnjevi VAIN obavezno i prekanceroze, u prekanceroze ubrajamo samo tešku displaziju i CIS (promjene označene s VAIN3). Učestalost vaginalne intraepitelne neoplazije nije poznata, s obzirom da je izolirana vaginalna prekanceroza izuzetno rijetka pojava.

Vaginalne displazije ..

najčešće se javljaju zajedno ili skupa s već postojećim premalignim lezijama vulve i cerviksa. Otuda je važan detaljni pregled vagine u svim slučajevima displazije vulve ili cerviksa i obratno. Posljednjih godina se VAIN nešto češće dijagnosticira kod mlađih žena.

Razlikuju se 3 vrste vaginalnih intraepitelnih neoplazija (VAIN):
  • VAIN 1 - Blaga displazija:
    Promjene na stanicama u smislu diskeratoze ili atipije: odstupanja od normalnog izgleda stanice koja se mogu prikazati kao nejednakost u obliku i veličini ne samo stanica već i njihovih jezgara, poremećaju sazrijevanja i odnosa citoplazma/jezgra, različitoj količini i kvaliteti kromatina, izgledu i broju nukleolusa, prisutnosti mitoza, kao i načinu orijentacije jezgara. Ovakve promjene prisutne su samo u donjoj trećini epitela, s nazočnošću mitoza u bazalnom sloju.

  • VAIN 2 - Umjerena displazija:
    Opisane promjene na stanicama prisutne su u donje 2/3 epitela, a sazrijevanje epitela je izraženo najviše u gornjoj 1/3 epitela i
  • VAIN 3 - Teška displazija:
    Obuhvaća tešku displaziju, Ca in situ, kao i atipične kondilomatozne promjene. Kod ovog tipa VAIN nezrele displastične stanice se nalaze u više od 2/3 debljine epitela. VAIN 3 je predstadij karcinoma vagine (obligatna prekanceroza).


Simptomi VAIN..

obično nedostaju ili su nekarakteristični i obuhvaćaju pojačani iscjedak sukrvavog izgleda, s ili bez neugodnog mirisa.

Sumnjive promjene na vagini otkrivaju se prilikom ginekološkog pregleda obično kao crvene ili bijele mrlje: ulkusi (ulcus – vrijed ili ranica) izdignutih rubova ili u ravnini sluznice, ili u obliku bradavičastih promjena. Najčešća lokalizacija ovih promjena je gornja trećina stražnje stijenke vagine. Kod svake sumnjive lezije potrebno je napraviti kolposkopiju, citološki bris, i/ili biopsiju. Kod uzimanja biopsije od pomoći može biti svakako i Schillerova jodna proba.

Kod mlađih pacijentica i lezija tipa VAIN1 i VAIN2 liječenje je konzervativno : medikamentozno liječenje lokalne infekcije i kontrola promjena. Ukoliko promjene traju dulje od 6 mjeseci, virogenog su ili progresivnog karaktera, (progresija u VAIN3), te promjera većeg od 2 cm, preporučuje se ekscizija prekancerozne lezije do u zdravo tkivo.

Multicentrične promjene mogu se liječiti također lokalno citostatski (5-fluorouracil), s interferonom ili CO2 - laserskom vaporizacijom. U novije vrijeme objavljeni su izvrsni rezultati kod primjene imikvimod vaginaleta po magistralnoj recepturi.

Kod recidiva se radi parcijalna ili totalna kolpektomija (odstranjenje vagine), a kod istodobnog javljanja CIN potrebno je razmisliti o histerektomiji (odstranjenju uterusa).

Kod medikamentoznog liječenja mogući su recidivi u 5 - 10%, dok je nakon operativnog liječenja broj recidiva < 1%. U oba slučaja potrebno je redovito citološko kontroliranje promjena.

dr. Vesna Harni
Literatura
VAIN