KoriokarcinomUkoliko osim molarne degeneracije korionskih resica dolazi i do anaplastičnih promjena trofoblastnih stanica koje poprimaju karcinomatozne, maligne odlike govorimo o koriokarcinomu. Koriokarcinom metastazira isključivo hematogeno - krvnim putem i praktički u sve organe majke. Pri tome su na prvom mjestu pluća, rodnica, mozak i jetra. Nerijetko se sumnja na koriokarcinom postavlja tek na osnovu prisustva simptoma izazvanih metastazama nakon prethodne uredne trudnoće ili spontanog pobačaja. Koriokarcinom je rijetki karcinom kod kojeg je poznata i spontana regresija metastaza. Ipak, tijek koriokarcinoma je sasvim nepredvidljiv.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Koriokarcinom

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Molarna trudnoća | Gestacijska trofoblastička bolest | Korioadenom | Koriokarcinom  | Stadiji gestacijske trofoblastičke bolesti


Ukoliko osim molarne degeneracije korionskih resica dolazi i do anaplastičnih promjena trofoblastnih stanica koje poprimaju karcinomatozne, maligne odlike govorimo o koriokarcinomu.

Pri tome se za razliku od molarne trudnoće ili korioadenoma, kod koriokarcinoma više ne mogu izdiferencirati korionske resice.

U novijoj literaturi, gestacijska trofoblastička bolest (NIH Classification) se dijeli u
  • nemetastazirajuće oblike GTB (mola hydatiformis) i
  • metastazirajuće oblike GTB
o "low risk" metastazirajući GTB s dobrom prognozom koji obuhvata kratko trajanje bolesti (< 4 mjeseca), relativno nisku razinu ß-hCG (<40.000 IU/l), odsustvo udaljenih metastaza, odsustvo prethodne kemoterapije i prethodnih trudnoća.
o "high risk" metastazirajući GTB obuhvata metastazirajući oblik s lošijom prognozom: trajanje dulje od 4 mjeseca, visoke vrijednosti ß-hCG (>40.000 IU/l), prisustvo udaljenih metastaza, prethodnu primjenu kemoterapije i prethodne trudnoće.

Prema ovoj podjeli koriokarcinom spada u "high risk" oblike metastazirajuće gestacijske trofoblastičke bolesti.

Otprilike u 50% slučajeva koriokarcinom se razvija iz kompletne mole hydatiformis. Maligna alteracija može nastupiti iz djelića trofoblasta zadržanih u maternici ili gdje drugdje. Ipak rizik nastanka koriokarcinoma iz mole hydatiformis leži oko 3 - 7%. U ovim slučajevima pretpostavlja se maligna alteracija i transformacija degenerativno promijenjenih trofoblastnih stanica.

Nastanak koriokarcinoma ..

iz parcijalne mole je izuzetno rijedak, iako i ovdje postoji realna, veoma niska mogućnost maligne transformacije. Koriokarcinom se međutim može razviti i iz sasvim normalnog tkiva posteljica. Procjenjuje se da 30% koriokarcinoma nastaje iz tkiva postljice zadržanog u maternici nakon spontanog pobačaja. Rizik nastanka koriokarcinoma raste s brojem spontanih pobačaja.

U procjeni rizika nastanka koriokarcinoma također značajnu ulogu igra i majčina starost. Ostatak od 20% koriokarcinoma nastaje u nastavku na normalnu trudnoću i njen završetak nakon 20. tjedna trudnoće. Koriokarcinom najčešće nastaje postpartalno, još u vrijeme babinja. Vrlo rijetko se koriokarcinom razvija malignom alteracijom trofoblastnog tkiva nakon izvanmaterične trudnoće.

Koriokarcinom ..

metastazira isključivo hematogeno - krvnim putem i praktički u sve organe majke. Pri tome su na prvom mjestu pluća, rodnica, mozak i jetra. Nerijetko se sumnja na koriokarcinom postavlja tek na osnovu prisustva simptoma izazvanih metastazama nakon prethodne uredne trudnoće ili spontanog pobačaja. Koriokarcinom je rijetki karcinom kod kojeg je poznata i spontana regresija metastaza. Ipak, tijek koriokarcinoma je sasvim nepredvidljiv.

Rizični čimbenici, simptomi, dijagnostički i terapijski postupci ..

u slučaju koriokarcinoma ne razlikuju se od onih opisanih kod ostalih formi GTB.

Za razliku od neinvazivne mole, a slično kao kod korioadenoma, kemoterapija je u slučaju histološke dijagnoze koriokarcinom metoda izbora u liječenju. Operativni postupak ili zračenje imaju tek adjuvantni karakter. To vrijedi i za histerektomiju (ekstirpaciju maternice), koja može biti indicirana u slučaju nazaustavljivih krvarenja.

U okviru kemoterapije ..

na prvom mjestu stoji antagonist folne kiseline metotreksat. Primjenjuje se samostalno ili u kombinaciji s actinomicinom D ili klorambucilom (MAC shema) u vidu ciklusa. I ovdje se kao kod ostalih oblika GTB, najveći značaj pripisuje redovitoj kontroli ß-hCG vrijednosti.

U okviru liječenja koriokarcinoma razina ß-hCG se kontrolira u prvo vrijeme u tjednim razmacima. Nakon normaliziranja vrijednosti tijekom 3 tjedna, kontrolni razmaci se povećavaju na mjesečne kontrole tijekom 12 mjeseci (u stadiju IV tijekom 24 mjeseca). Za ovo vrijeme mora se osigurati kontraceptivna zaštita, pri čemu je za vrijeme kemoterapije metoda izbora oralna kontracepcija. IUD (intrauterini uložak - "spirala") mogao bi se inserirati tek nakon normalizacije ß-hCG vrijednosti.

Kod eventualnog planiranja trudnoće, sačekati najmanje jednu godinu sa sljedećom trudnoćom od završetka kemoterapije. Unatoč invazivnom rastu, prognoza je izvrsna i potpuno izlječenje se očekuje u 70 - 80%.dr. Vesna Harni
Literatura