Pušenje udvostručuje rizik od iznenadne neobjašnjive smrti dojenčadiPušenje majki, pa čak i jednu cigaretu dnevno tijekom trudnoće, povezano je s dvostruko većim rizikom od iznenadne neočekivane smrti dojenčadi (SIDS).
Kontakt RSS
Pušenje udvostručuje rizik od iznenadne neobjašnjive smrti dojenčadi
Pušenje majki, pa čak i jednu cigaretu dnevno tijekom trudnoće, povezano je s dvostruko većim rizikom od iznenadne neočekivane smrti dojenčadi (SIDS).

Pušenje udvostručuje rizik od iznenadne neobjašnjive smrti dojenčadi

Objavljeno: 19. kolovoza 2019., Datum zadnje izmjene: 5. kolovoza 2019.

Dojenčad čije su majke pušile čak i jednu cigaretu dnevno tijekom trudnoće imala je dvostruko veći rizik od iznenadne neočekivane smrti dojenčadi (SIDS) u usporedbi s onima čije majke nisu pušile, a taj se rizik povećao sa svakom cigaretom, pokazala je velika studija. Rizik se smanjio kada su žene smanjile ili prestale pušiti.

"U usporedbi s trudnicama koje nisu smanjile pušenje tijekom trudnoće (više od polovice), one koje su smanjile broj cigareta u trećem tromjesečju imale su skromno (12%) smanjenje rizika od SIDS-a, a prestanak pušenja u trećem tromjesečju bio je povezan s većim smanjenjem rizika (za 23%) “, pišu istraživači.

Studija koju je provela dr. sc. Tatiana M. Anderson i kolege, Centar za integrativno istraživanje mozga, Seattle Research Institute, Seattle, Washington, objavljena je online u "Pediatrics".

Istraživači su analizirali podatke o vitalnoj statistici za 20.685.463 rođenja i 19.127 SIDS-ova, prilagođavajući rasnu i / ili etničku pripadnost / Hispansko podrijetlo majke i oca, dob majke i oca, bračni status majke, obrazovanje majke, redoslijed rođenja, broj prenatalnih kontrola, gestacijsku dob u tjednima, način porođaja (vaginalni ili carski), spol djeteta i porođajnu težinu.

SIDS uključuje sindrom iznenadne smrti dojenčeta, slučajno gušenje i davljenje u krevetu i nedefinirane uzroke.

U usporedbi s nepušačicama, rizik za SIDS bio je više nego dvostruki kod dojenčadi majki koje su pušile tijekom trudnoće (prilagođeni omjer izgleda [aOR], 2,44; interval pouzdanosti od 95% [CI], 2,31 - 2,57).

Rizik je bio gotovo dvostruko veći s jednom cigaretom na dan (aOR, 1,98; 95% CI, 1,73 - 2,28), a linearno se povećavao do porasta na 3,17 (95% CI, 2,87 - 3,51) za one koje su pušile kutiju (20 cigareta) dnevno.

"Ova korelacija bila je slična za svako tromjesečje kada je modelirana neovisno, ali prosječan broj cigareta u tri tromjesečja zajedno pružio je veću prediktivnu vrijednost", objašnjavaju istraživači.

Rezultati ukazuju na to da napori za prestanak pušenja mogu imati veći utjecaj na smanjenje stope SIDS-a kada su usmjereni prema onima koje puše manje od 1 pakiranja dnevno u odnosu na tradicionalnije teške pušačice (20 cigareta dnevno) .

Više od polovice (55%) majki koje su pušile tijekom trudnoće nastavilo je pušiti više cigareta nego prije trudnoće. U prosjeku, one koje su prestale pušiti do početka trećeg tromjesečja (20%) smanjile su broj cigareta popušenih tijekom trudnoće za 58%, a one koje su smanjile pušenje do trećeg tromjesečja smanjile su broj cigareta za 33%. To je bilo "mjerljivo smanjenje", kažu istraživači.

U usporedbi s onima koje su nastavile pušiti, rizik SIDS-a bio je nešto niži u skupini sa smanjenim pušenjem (aOR, 0,88; 95% CI, 0,79 - 0,98), iako je najveće smanjenje rizika zabilježeno u skupini koja je prestala pušiti (aOR, 0,77) 95% CI, 0,67 - 0,87).

U usporedbi s nepušenjem tijekom trudnoće ili 3 mjeseca prije, rizik za SIDS se progresivno povećavao kod majki koje su pušile i prestale pušiti prije trudnoće (AOR, 1,47; 95% CI, 1,16 -1,87), onih koje nisu pušile prije trudnoće, ali su pušile u trudnoći (AOR, 2,22; 95% CI, 1,15 - 4,29), te onih koje su pušile prije i za vrijeme trudnoće (AOR, 2,52; 95% CI, 2,25 - 2,83).

Za one koje su pušile samo prije trudnoće, čini se da količina pušenja ne utječe na rizik SIDS-a.

Istraživači vjeruju da su procjene pušenja vjerojatno konzervativne, jer nisu procijenile prenatalnu ili postpartalnu izloženost dimu, uključujući pušenje oca, za koje je poznato da utječe na rizik SIDS-a. Osim toga, procjene pušenja oslanjaju se na izvješća žena koje su možda nerado otkrile svoj status pušenja.

Žene treba "snažno poticati" da ne puše tijekom trudnoće i da smanje količinu cigareta, kažu autori. "Procjenjujemo da bi se američka stopa SIDS-a mogla smanjiti za 22 % ako žene ne budu pušile tijekom trudnoće", zaključili su.


Pedijatrija. Objavljeno online, 2019.


:: Sanja Tadić dr. med. spec. ginekologije i porodništva :: Poliklinika Harni