Ispušni plinovi i oštećenja bubregaIspušni plinovi i oštećenja bubrega. U zadnje vrijeme raste zabrinutost oko mogućih neželjenih učinaka teških metala iz ispušnih plinova, a prije svega olova, na zdravlje ove kategorije policajaca. Ovo je prva studija u kojoj je istraživan mogući utjecaj izlaganja čovjeka ispušnim plinovima iz automobila, odnosno utjecaj olova na funkciju bubrega, kao i moguća oštećenja bubrega (nefrotoksičnost ).
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Ispušni plinovi i oštećenja bubrega

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Teški metali | Autokatalizatori i emisija teških metala | Ispušni plinovi i oštećenja bubrega | Živa i funkcija posteljice | Razina žive u krvi i neplodnostPrometni policajci u skupini su najizloženijih toksičnom djelovanju ispušnih plinova iz automobila.

U zadnje vrijeme raste zabrinutost oko mogućih neželjenih učinaka teških metala iz ispušnih plinova, a prije svega olova, na zdravlje ove kategorije policajaca. Ovo je prva studija u kojoj je istraživan mogući utjecaj izlaganja čovjeka ispušnim plinovima iz automobila, odnosno utjecaj olova na funkciju bubrega, kao i moguća oštećenja bubrega (nefrotoksičnost ).

U ovoj studiji istraživani su biljezi oštećenja pojedinih bubrežnih funkcija i to pojedinačno biljezi oštećenja tubularne funkcije bubrega - urinarno izlučivanje ß-2-M (ß-2-mikroglobulin), NAG (N-acetyl-glucosaminidasa), ALP (alkalna fosfataza) i gama-GT (gama-glutamil-transferaza), potom biljezi oštećenja glomerularnog aparata: albuminurija (prisutnost bjelančevina u urinu) i biljezi oštećenja glomerularne filtracije: razina serumskog kreatinina, ß-2-M i slobodnog dušika u krvi (BUN).

Laboratorijske analize vršene su kod 43 prometna policajca, kao i 52 osobe iz kontrolne skupine. U obje skupine je usporedno određivana razina olova u krvi, urinu, kosi i noktima, kao mjerilo izloženosti olovu.

Rezultati dobiveni iz skupine policajaca pokazuju višu razinu olova u krvi, urinu, kosi i noktima u odnosu na kontrolnu skupinu.

Razina olova je u ovim uzorcima pokazivala također znakovito pozitivnu korelaciju s dužinom izlaganja olovu, koja je mjerena dužinom obavljanja službe.

Unutar proučavanih biljega bubrežnog oštećenja, urinarno izlučivanje NAG i albumina znatno je više u skupini prometnih policajaca u odnosu na kontrolnu skupinu. Urinarno izlučivanje NAG i albumina također pokazuju pozitivnu korelaciju s dužinom trajanja ekspozicije, kao i razinom olova u krvi, te noktima, odnosno kosi.

Ostali biljezi bubrežnog oštećenja nisu se razlikovali od kontrolne skupine, niti su pokazivali korelaciju s duljinom ekspozicije olovu.

Izvrsno dizajnirana studija znanstvenika iz Mansoura (Egipat) ukazuje ne samo na izloženost prometnih policajaca štetnom djelovanju olova, nego i na mogućnost mjerenja toksičnog oštećenja određivanjem razine olova u krvi, noktima i kosi.

Ova studija također ukazuje na moguća oštećenja bubrega: tubularne funkcije i glomerularnog sustava kod ljudi izloženih izravnom djelovanju olova iz ispušnih plinova automobila, kao što je to populacija prometnih policajaca.


Am J Nephrol 2001; 21 (4): 274-279
dr. Vesna Harni