MastopatijaMastopatija. Fibrocistična mastopatija dojki. Mastopatija je pojam je koji označuje istodobno prisustvo progresivnih i regresivnih promjena u tkivu dojke, koje u različitoj mjeri pokazuju znake atrofije, hiperplazije i metaplazije različitih tkivnih komponenti mliječne žlijezde, i kojima je u patogenetskom smislu zajedničko svojstvo njihova hormonska ovisnost. Mastopatija se po pravilu javlja obostrano i manifestira različitim strukturnim promjenama koje su individualno specifične. Mastopatija nastaje tijekom cijelog reprodukcijskog perioda, a pogađa prije svega gornje vanjske kvadrante dojki. Obzirom na različitost histopatološkog supstrata, kao i kliničke simptomatologije, prisutni su mnogobrojni sinonimi i različite klasifikacije za mastopatiju, zbog čega svjetska zdravstvena organizacija WHO predlaže naziv displazija dojke.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Mastopatija

Vezano
Tema
Onkologija
Datum zadnje izmjene: 9. ožujka 2014.
Mastopatija | Mamografija i ultrazvuk dojki | Ekološki čimbenici i prehrana | Karcinom dojke | Stadiji karcinoma dojke | Liječenje karcinoma dojke
Pojam i definicija | Klinička slika i dijagnoza | Liječenje | Prehrana i karcinom dojke

Mastopatija ..

pojam je koji označuje istodobno prisustvo progresivnih i regresivnih promjena u tkivu dojke, koje u različitoj mjeri pokazuju znake atrofije, hiperplazije i metaplazije različitih tkivnih komponenti mliječne žlijezde, i kojima je u patogenetskom smislu zajedničko svojstvo njihova hormonska ovisnost.

Po pravilu se mastopatija javlja obostrano i manifestira različitim strukturnim promjenama koje su individualno specifične. Javlja se tijekom cijelog reprodukcijskog perioda, a pogađa prije svega gornje vanjske kvadrante dojki. Obzirom na različitost histopatološkog supstrata, kao i kliničke simptomatologije, prisutni su mnogobrojni sinonimi i različite klasifikacije, zbog čega svjetska zdravstvena organizacija WHO predlaže naziv displazija dojke.

Na osnovi dijagnostičkih, ali i prognostičkih čimbenika, koji određuju i terapijske postupke, podjela mastopatije se zasniva na histološko-citološkim kriterijima koji uzimaju u obzir prisustvo abnormalnih i atipičnih proliferacija epitela i procjenu rizika maligne alteracije.

Prema Prechtelu, razlikuju se 3 stupnja mastopatije:
  • Mastopatija I°: jednostavna mastopatija ili laka displazija dojke, mastopatija bez proliferacije epitela,
  • Mastopatija II°: jednostavna proliferativna mastopatija ili srednje teška displazija, mastopatija s proliferacijom epitela, ali bez stanične atipije,
  • Mastopatija III°: mastopatija s atipičnom proliferacijom epitela, teška displazija dojke.

U skupini jednostavnih mastopatija (mastopatija I°), najveći udio od 70% sačinjavaju promjene tkiva dojke označene kao fibro-cistična mastopatija. Radi se o dobroćudnim strukturnim promjenama tkiva dojke koje se javljaju u dva oblika:
  • fibroznom (kada su u prvom redu prisutne promjene u smislu umnožavanja vezivnog tkiva između žljezdanih lobulusa ili intralobularno, sa skleroziranjem i hijalinizacijom strome, kao i atrofijom acinusa), i
  • fibro-cističnom (osim umnožavanja vezivnog tkiva, unutar žljezdanog parenhima su prisutne i manje ili veće ciste).

Česta strukturna promjena kod mastopatije I° je i adenoza (sklerozirajuća adenoza, adenomatosis), koja čini ca 9% dobroćudnih promjena tkiva dojke. Kod ove forme dominira hiperplazija epitela acinusa, malih izvodnih kanalića, kao i mioepitela. Obično izostaje stvaranje cističnih struktura.

Mastopatija II° obuhvaća osim navedenih promjena intrakanalikularni rast epitela, koji se javlja fakultativno (ca 20%) kod fibro-cistične mastopatije. Intraduktalni je epitel zadebljan, često višeslojan ili stvara sliku solidnih adenoidnih ili papilarnih struktura. Stanična slika je ravnomjerna, mitoze su prisutne tek pojedinačno, a stanična atipija je odsutna.

Teška displazija dojke ili mastopatija III° - atipična proliferirajuća mastopatija označuje prisustvo epitelne proliferacije intraduktalno, intraacinusno ili intrapapilarno, uz umnožavanje epitela nalaze se znaci mitoze i stanične atipije kao što su polimorfizam i hiperkromazija staničnih jezgara. Atipična žarišta se nalaze kod oko 10% fibro-cističnih mastopatija.
Veoma je bitno prepoznati tešku displaziju dojke, kako iz preventivnih tako i iz prognostičkih razloga: atipična mastopatija se svakako mora izdiferencirati od preinvazivnog intraduktalnog raka dojke.

Jednostavna mastopatija nije prekanceroza. Neproliferativne forme mastopatije čine 70%, proliferativne forme 27% i atipične proliferativne forme 3,5 - 4% svih oblika mastopatije. Prisustvo neproliferativnih formi mastopatije ne predstavlja povišeni razik za nastanak raka dojke.

Čak i kod pozitivne obiteljske anamneze, rizik nastanka raka dojke iz mastopatije I° je 0,5% i ne prelazi uobičajenu pojavnost kod raka dojke. Ukoliko se radi o mastopatiji srednje teškog stupnja - proliferativnim promjenama bez atipije, relativni rizik za evtl. kasniji nastanak raka dojke je povećan 1.9 puta, i kod pozitivne obiteljske anamneze 2.7 puta.

Prema statističkim podacima, unutar 15 godina od postavljanja dijagnoze mastopatije, 2% žena s neproliferativnom formom mastopatije i 4% žena s proliferativnom mastopatijom oboli od raka dojke. Ukoliko se radi o mastopatiji teškog stupnja s atipičnim proliferirajućim promjenama (teški oblik displazije), rizik za nastanak raka dojke je povećan 2 do 4 puta u odnosu na opću populaciju.


dr. Vesna Harni
Literatura