PCBPoliklorirani bifenili – PCBs spadaju zajedno s DDT, HCH (lindan) i HCB u skupinu pesticida insekticida. Ne predstavljaju kemijski jedinstvenu tvar, nego se radi o 209 spojeva s različitim sadržajem klora. PCBs su prvi puta sintetizirani 1929. godine. Termički i kemijski vrlo su stabilni, biološki se teško razgrađuju i veoma su topljivi u mastima. Obzirom da su poliklorirani bifenili veoma teško zapaljivi i djeluju kao električni izolatori, u velikoj mjeri su se primjenjivali u izradi izolirajućih, hidrauličnih i ulja za hlađenje, u proizvodnji transformatora kao i velikih i malih kondenzatora.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

PCB

Objavljeno: 15. veljače 2013.
PCBs - poliklorirani bifenili | Ekspozicija PCBs u trudnoći i inteligencija djece | PCBs i psihosomatski razvitak u ranom djetinjstvu | PCBs i karcinom dojke


Poliklorirani bifenili – PCBs ..

spadaju zajedno s DDT, HCH (lindan) i HCB u skupinu pesticida insekticida. Ne predstavljaju kemijski jedinstvenu tvar, nego se radi o 209 spojeva s različitim sadržajem klora.

Prvi puta sintetizirani su 1929. godine. Termički i kemijski vrlo su stabilni, biološki se teško razgrađuju i veoma su topljivi u mastima. Obzirom da su veoma teško zapaljivi i djeluju kao električni izolatori, u velikoj mjeri su se primjenjivali u izradi izolirajućih, hidrauličnih i ulja za hlađenje, u proizvodnji transformatora kao i velikih i malih kondenzatora.

Osim toga korišteni su u industriji papira, gume i smola, za impregniranje, zaštitu od plamena, u izradi boja i lakova, te pesticida. Procjenjuje se da je ukupno između 1929. i 1989. godine proizvedeno oko 2 milijuna tona PCBs.

Koncem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća počinje zabrana proizvodnje PCBs u zemljama zapadne Europe i SAD , dok je zabrana uporabe aparata, prije svega transformatora koji sadrže PCBs uslijedila krajem 1999. godine.

Premda su proizvodnja i primjena PCBs u zemljama zapadne Europe i SAD zabranjeni, ovi spojevi nastaju kao međuspojevi u procesima proizvodnje boja, ali kao i dioksini prilikom procesa spaljivanja otpada, osobito onog koji sadrži klor. Veoma zagađene rijeke, kao i velika jezera u Sjevernoj Americi služe kao sekundarni izvor PCBs.

Godinama PCBs nisu smatrani posebnim otpadom, već su spaljivani na uobičajenim odlagalištima zajedno sa starim uljima, što je veoma opasan postupak, prilikom kojeg nastaju ogromne količine dioksina. Unatrag nekoliko godina se pokušalo posebno razdvojiti sav onaj otpad koji bi mogao sadržavati PCBs.

UNO konvencijom Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants iz svibnja 2001. godine prvi puta su se svjetski stručnjaci zajednički osvrnuli na ovaj problem. S ciljem smanjivanja nastanka PCBs u međuprocesima u industriji, kao i prilikom spaljivanja otpada, raspravljane su određene preporuke i zaštitne mjere. Dopuštena je uporaba aparata koji sadrže PCBs do 2025. godine.

PCBs ..

su veoma rasprostranjeni, nalaze se u rijekama, jezerima, morima i oceanima, u kiši i snijegu, u glečerima Arktika i Antarktika, sedimentima sjevernih mora, u planktonima, ribama, pingivinima, morskim pticama, masnom tkivu životinja, mlijeku, nalaze se u sklopu našeg tijela, kao i majčinog mlijeka. Obzirom da se radi o vrlo stabilnim spojevima, teško se razgrađuju.

Poliklorirani bifenili imaju slično djelovanje na zdravlje ljudi i životinja kao i dioksini. Najpoznatija ekološka katastrofa, u kojoj je stradalo oko 2.000 ljudi je katastrofa koja se odigrala u japanskom gradu Yusho (Yusho sindrom). Osim teških akutnih posljedica s kloraknama, oštećenjima organa, osobito središnjeg živčanog sustava, opisane su i promjene kod novorođenčadi i male djece koja su u kontaktu s PCBs pokazivala zastoj u rastu, tjelesnom, duševnom i seksualnom razvitku. Osim izravnog oštećenja središnjeg živčanog sustava pretpostavljaju se i oštećenja na razini hormonske regulacije razvoja djece.

PCBs posjeduju hormonsko djelovanje ..

slično estrogenima, te utječu na razvitak i funkciju kako spolnog sustava, tako i plodnosti. Osobito negativno djelovanje PCBs uočeno je u dječaka majki izloženih visokim koncentracijama PCBs. Smatra se također da veliku ulogu u problemu smanjenja broja i pokretljivosti spermija u muškaraca igra upravo PCBs. U mnogobrojnih parova koji se liječe od neplodnosti pored DDT i PCP u sjemenoj tekućini muškaraca, odnosno u folikularnoj tekućini kod žena, izolirani su i PCBs.

Smatra se da PCBs posjeduju karcinogeno djelovanje i da mogu izazvati rak dojke. U znanstvenim istraživanjima nađene su povećane količine PCBs u masnom tkivu dojke žena kod kojih se razvio rak dojke u odnosu na zdrave žene. U žrtava Yusho katastrofe, već 15 godina nakon tragične nesreće nalaze se povećana učestalost raka pluća i raka jetara. U ovom slučaju nije moguće točno razgraničiti djelovanje PCBs od djelovanja dioksina.

Procjenjuje se da najveći udio PCBs dospijeva u organizam preko već kontaminirane hrane: 70% preko namirnica životinjskog i 25% preko namirnica biljnog podrijetla, ostatak preko zraka, vode i tla. PCB se u tragovima nalazi kod gotovo svake žene, kao i u majčinom mlijeku. Prolaze placentarnu barijeru i izazivaju već intrauterino opterećenje fetusa.
dr. Vesna Harni
Literatura