Menstruacijski ciklus obuhvaća fiziološke promjene u organizmu žene, koje se ponavljaju u pravilnim ritmičkim intervalima, a rezultiraju pojavom mjesečnice, menstruacijskog krvarenja koncem ciklusa ili nastupanjem trudnoće.