HPV infekcija (HPV / humani papiloma virus). HPV infekcija je spolno prenosiva bolest koju izaziva HPV - humani papiloma virus. Razlikuju se dvije podskupine virusa: niskorizični i visokorizični tipovi HPV. Ukoliko se radi o HPV infekciji niskorizičnim tipovima, simptomi mogu biti odsutni a ako su prisutni tada nastaju genitalne bradavice ili kondilomi. HPV infekcija s visoko-rizičnim tipovima može biti pridružena ili se javiti izolirano, uglavnom se slučajno otkriva preko HPV obriska vrata maternice učinjenog u okviru obrade abnormalnog PAPA nalaza. Kronična HPV infekcija povisuje rizik nastanka raka vrata maternica za 65, a kod onkogenih, visokorizičnih tipova i za 130 puta.