PMS. PMS - Premenstrualni sindrom. (PMS) Liječenje premenstrualnog sindroma. U liječenju PMS-a kao specifični pristup osobito se koriste kognitivna i bihejvioralna terapija ..