Polimenoreja | Polimenoreja označuje anomaliju ritma 28-dnevnog menstruacijskog ciklusa, kada je interval između dvije menstruacije kraći od 23 dana. Ukoliko ciklusi traju između 21 - 23 dana, ovulacije mogu biti očuvane, kod ciklusa kraćih od 21 dana, očekuje se njihov potpuni izostanak.