Amenoreja | Amenoreja predstavlja ekstremni oblik oligomenoreje, kada dolazi do privremenog (više od 90 dana) ili potpunog izostanka menstruacijskog krvarenja.