Rizični čimbenici za nastanak endometrioze. Rizični faktori u nastanku endometrioze. U okviru rizičnih čimbenika za nastanak endometrioze raspravlja se rano nastupanje prve menstruacije, kratki menstruacijski ciklusi i dugotrajna menstruacijska krvarenja. Tako se endometrioza dijagnosticira 2.5 puta češće kod žena čije menstruacije traju 6 dana ili dulje, odnosno 2.1 puta češće kod žena čiji je menstruacijski ciklus kraći od 28 dana. Endometrioza se ubraja u "estrogen-ovisna" oboljenja, jer su pojavnost i napredovanje bolesti ovisni o estrogenskoj aktivnosti. Uporaba oralne kontracepcije smanjuje pojavnost endometrioze, 1.2 – 2.2 puta, a žene koje nikada nisu koristile oralnu kontracepciju obolijevaju 1.6 puta češće od endometrioze. Kineski znanstvenici pokazali su smanjenje pojavnosti endometrioze za 66% kod žena koje su rodile jedno dijete i 92% kod žena s dvoje ili više djece. I konačno, uporaba tampona povisuje rizik endometrioze 1.4 puta.