Gestacijska trofoblastička bolest – GTB, odnosno tumori trofoblasta spadaju u rijeke novotvorine (neoplazije), koje unatoč prisustvu udaljenih metastaza mogu biti u potpunosti izliječene. Obuhvaćaju spektar različitih tumora, od molarne trudnoće (mola hydatiformis) pa sve do koriokarcinoma. Klasifikacija ovih tumora se zasniva na makroskopskim i mikroskopskim osobinama tumora, koje unatoč prijelaznim formama određuju težinu bolesti i klinički postupak: Mola hidatiformis (molarna trudnoća) - parcijalna i kompletna (klasična) mola, Chorioadenoma destruens (invazivna mola), Choriocarcinoma (koriokarcinom) i Placental site trophoblastic tumor (Trofoblastički tumor placentnog sijela).