Antikandida dijeta. Kandidijaza i prehrana. Gljivice i prehrana. Antikandida dijeta podrazumijeva na prvom mjestu prehranu bez kvasnih gljivica. Ovakova prehrana istodobno je i dijagnostička i terapijska. Učinke treba pratiti najmanje nekoliko tjedana, a s ovim načinom prehrane može se nastaviti onoliko dugo koliko nekome odgovara. Gljivice se u crijevima često nalaze u formi nakupina između crijevnih resica i nabora crijevne sluznice. Stoga se za vrijeme medikamentoznog liječenja preporučuju namirnice s visokim sadržajem vlakana i biljnih balastnih tvari, koje sa svoje strane mehanički potpomažu odstranjenju gljivičnih nakupina.