Ciste su tvorevine ispunjene tekućinom koje se mogu pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi ..