Bethesda – Bethesda sustav procjene PAPA testa. Bethesda klasifikacija je terminologija u procjeni PAPA testa, koja je uvedena prije skoro dva desetljeća. Ranija klasifikacija PAPA testa podrazumijevala je podjelu citoloških nalaza u pet skupina, Bethesda klasifikacija je kvalitativne prirode, metoda koja opisuje citološki obrisak vrata maternice. Najveća prednost opisne Bethesda klasifikacije u odnosu na raniju podjelu PAPA nalaza u grupe je u procjeni kvaliteta preparata, potom razlikovanju lakih od srednje teških i teških displazija, kao i mogućnost naznake promjena povezanih s HPV infekcijom.