Tehniku kolposkopiranja i kolposkopsku nomenklaturu prvi je opisao Hinselmann u dvadesetim godinama prošlog stoljeća. Tada važeća kolposkopska terminologija po prvi puta je revidirana u listopadu 1975. godine na II Svjetskom kongresu cervikalne patologije i kolposkopije održanom u Grazu, te je usvojena nova terminologija poznata pod nazivom "Klasifikacija kolposkopskog nazivlja prema Burghardtu". Godine 1990. na VII svjetskom kongresu cervikalne patologije i kolposkopije u Rimu ponovno je revidirana postojeća i dopunjena nova temeljna kolposkopska terminologija. Već tada je Odbor za nazivlje naveo kako niti jedna terminologija nije savršena, te je predvidio da će se nova terminologija prilagođavati sukladno novim znanstvenim spoznajama.