Kolposkopski nalazi sumnjivi na invaziju obuhvaćaju atipične krvne žile: nepravilnog su oblika, krivudave i zavijene poput vadičepa ili ukosnice. Čest su pratilac abnormalnih promjena na epitelu iznad kojeg se nalaze. Dodatni kolposkopski znaci suspektne invazije su fragilne krvne žile, nekroza, ulceracija, egzofitična lezija ..