Heroina i trudnoća. Heroin u trudnoći. Heroin-ovisne trudnice moraju za vrijeme trudnoće, kao i nakon porođaja računati s nizom mogućih komplikacija. U većini je dobitak trudnice na težini neprimjeren, a u 50% se razvija trudnička gestoza. Otprilike svaka četvrta heroin-ovisna trudnica inficirana je virusom hepatitisa ili uzročnikom sifilisa (Klinikum R. Virchow, Charlottenburg, Berlin), a značajan problem u trudnoći predstavlja i aloimunizacija, stvaranje antieritrocitnih protutijela u Rh negativnih žena kod uporabe zajedničkih igala.