Mnoge žene u životu neće nikada imati djecu. Nemojte da vam prodaju uvjerenja da je žena neispunjena bez djece. Ja uvijek vjerujem da postoji razlog za sve. Možda ste trebali učiniti druge stvari u životu. Ako čeznete za djecom i snažno osjećate njihov gubitak, prežalite to! A tada se pokrenite. Nastavite sa svojim životom. Nemojte zauvijek sjediti i žalovati.