YUSHO sindrom označuje ekološku katastrofu koja se dogodila 1968. godine u Japanu, kada je zbog oštećenja pogona za preradu rižinog ulja došlo do miješanja rižinog ulja i pogonske tekućine Kanechlor 400 (PCBs - poliklorirani bifenili, onečišćeni s dibenzofuranom i do 5 ppm)