Minamata sindrom dobio je naziv po ekološkoj katastrofi koja je 1956. godine zahvatila japansku oblast Minamata, gdje je nastalo masovno trovanje anorganskom živom u ljudi koji su se prije svega hranili ribom, a koje je rezultiralo stopom smrtnosti od 30%.