Rak dojke i PCBs. PCBs i rak dojke. Rezultati dosadašnjih studija o utjecaju polikloriranih bifenila (PCBs) na "estrogen ovisne" tumore su kontroverzni. Animalni eksperimenti zasigurno potvrđuju aktivaciju estrogenih receptora ovim ekološkim zagađivačima. Najnoviji rezultati kanadskih znanstvenika su jednoznačni, povišena razina PCBs u krvi povezana je s povećanim rizikom nastanka raka dojke.