Kvarcni pijesak. Jedna od glavnih tema 21. Workshopa Lunge - Umwelt - Arbeitsmedizin koji je održan početkom ožujka 2001. godine u Linzu (Austrija), glasila je "Quarz alt - Quarz neu".