Placenta previja totalis. Placenta previja marginalis. Nisko sjedeća posteljica. Placenta previja ili predležeća (nasjela) posteljica označuje anomaliju sijela posteljice, kada veći ili manji dio posteljice prekriva unutrašnju stijenku donjeg segmenta maternice. Razlikuju se četiri stupnja predležeće posteljice: placenta previa totalis, placenta previa parcijalis, placenta previa marginalis i nisko sijelo posteljice.