Preeklampsija. Eklampsija. EPH gestoza. Hipertenzija u trudnoći. Proteinurija u trudnoći. Preeklampsija je kombinacija hipertenzije i proteinurije. Klasična definicija EPH gestoze obuhvaća pojavu edema (E) što označuje nakupljanje tekućine u tkivima, proteinuriju (P) s > 0,3 g/l bjelančevina u urinu/24 sata i hipertenziju (H) pri čemu je sistolički tlak >/= 140 mm Hg i dijastolički tlak >/= 90 mm Hg. Akutna toksemija trudnoće obuhvaća dva stanja: preeklampsiju i eklampsiju. Preeklampsija je definirana povišenim krvnim tlakom (PIH - pregnancy induced hypertonia) i proteinurijom u trudnoći, a eklampsija prije svega pojavom konvulzija u trudnoći. Pri tome se eklampsija najčešće nadovezuje na preeklampsiju iako je moguća pojava konvulzija i bez znakova preeklampsije (eclampsia sine eclampsia).