Toksoplazmoza, TORCH, tumačenje seroloških nalaza za toksoplazmozu, nalazi za toksoplazmozu