Poliklorirani bifenili – PCBs spadaju zajedno s DDT, HCH (lindan) i HCB u skupinu pesticida insekticida. Ne predstavljaju kemijski jedinstvenu tvar, nego se radi o 209 spojeva s različitim sadržajem klora. PCBs su prvi puta sintetizirani 1929. godine. Termički i kemijski vrlo su stabilni, biološki se teško razgrađuju i veoma su topljivi u mastima. Obzirom da su poliklorirani bifenili veoma teško zapaljivi i djeluju kao električni izolatori, u velikoj mjeri su se primjenjivali u izradi izolirajućih, hidrauličnih i ulja za hlađenje, u proizvodnji transformatora kao i velikih i malih kondenzatora.