Prirođene srčane greške /Urođene srčane greške. Prirođene srčane greške su greške u građi srca ili velikih krvnih žila. Čine najčešću skupinu urođenih mana kod novorođenčeta.