Teški metali su metali čija je gustoća veća od 5g/cm3. Čitav niz teških metala je u vidu elemenata u tragu nužan za mnogobrojne funkcije u ljudskom organizmu. Kod nekih elemenata, kao što su arsen i nikal, funkcija nije još uvijek dovoljno istražena. Kod drugih elemenata kao što su olovo, kadmij, živa, arsen i molibden je dokazano da u većim količinama pokazuju toksično djelovanje.