ASD - atrijski septalni defekt i VSD - ventrikualrni septalni defekt, prirođene srčane greške.