Čitav niz fizikalnih čimbenika kao što su jonizirajuće zračenje, električna i elektromagnetna polja opterećuju ne samo okoliš u kojem živimo, već i naše zdravlje.