Plućne funkcije u djece čije su majke pušile u trudnoći. Rezultati ovog istraživanja pokazuju sigurnu i statistički značajnu povezanost pušenja više od 10 cigareta dnevno od strane trudnice i niske porođajne težine djeteta, kao i prijevremenog porođaja, prije 35. tjedna trudnoće.