Alkohol i trudnoća. Alkohol u trudnoći. Alkoholizam i trudnoća. Alkoholna embriopatija. Alkoholna fetopatija. Alkohol danas vrijedi kao najčešći krivac za nastanak urođenih anomalije. Kako je njegovo djelovanje i neurotoksičkog karaktera, praktički je uvijek zahvaćen i središnji živčani sustav. Učestalost alkoholnih oštećenja je teško procijeniti, francuske statistike navode podatak 1:212 trudnoća. Tako je ovaj problem tri puta češći u usporedbi s javljanjem Downovog sindroma. Unutar alkoholnih oštećenja u trudnoći razlikujemo punu sliku alkoholne embriopatije (FAS - fetalni alkoholni sindrom) s tjelesnim, duhovnim i duševnim znacima bolesti od lakših formi alkoholnih efekata. S alkoholnom embriopatijom moramo računati kod redovitog i nekontroliranog konzumiranja alkohola za vrijeme trudnoće.