Panorama test idealan je kao sekundarna opcija nakon konvencionalnog kombiniranog probira koji pokazuje visoki rizik za kromosomopatije.