Hormonsko nadomjesno liječenje - HNL, hormonska nadomjesna terapij, HNT. Hormonsko nadomjesno liječenje obuhvaća gestagensko liječenje, estrogensko liječenje, kombinirano estrogensko-gestagensko (E-G) liječenje i androgensko liječenje u postmenopauzi. Klasične indikacije za hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) obuhvaćaju dva stanja: izrazite menopauzalne tegobe neovisno o hormonskim testovima i izostanak menstruacijskih krvarenja bez menopauzalnih tegoba, kada su vrijednosti estradiola niže od 20 pg/ml, te postoje promjene na koštanom (osteoporoza) i urogenitalnom sustavu (urogenitalna atrofija).