Stadiji raka vagine su stadij I – Rak vagine ograničen na vaginalnu stijenku (T1), bez suspektnih limfnih čvorova (N0) ili udaljenih metastaza (M0), stadij II – Rak vagine zahvaća osim vaginalne stijenke i paravaginalno tkivo, pri čemu se ne širi do zdjeličnih kostiju, bez suspektnih limfnih čvorova (N0), stadij III – Rak vagine zahvaća vaginalnu stijenku i širi se u paravaginalno tkivo do zdjeličnih kostiju (T3), bez suspektnih limfnih čvorova (N0). Stadij III obuhvaća i tumore iz skupine T1 i T2 s regionalnim metastazama (N1). Regionalne metastaze su za tumore locirane u gornje 2/3 vagine zdjelični limfni čvorovi (N1), dok su to za tumore locirane u donjoj 1/3 vagine ingvinalni limfni čvorovi (N2)