CIN. Cervikalna intraepitelna neoplazija – CIN predstavlja intraepitelni predstadij raka vrata maternice, abnormalne promjene ograničene na sluznicu vrata maternice. Premu stupnju zahvaćenosti epitela se razlikuju CIN 1 (blaga displazija CIN I); CIN 2 (umjerena displazija CIN II) i CIN 3 (teška displazija CIN III). Kronična HPV infekcija povisuje rizik nastanka raka vrata maternice. Nalaz bilo kojeg stupnja cervikalne displazije indikacija je za proširenu kolposkopiju s identifikacijom promjena, a pri kolposkopskoj verifikaciji abnormalnog epitela provodi se histološka dijagnostika (biopsija). a za 65, a kod onkogenih, visokorizičnih tipova i za 130 puta. Pušenje predstavlja najznačajniji čimbenik pojavnosti cervikalne displazije i neovisni je rizični čimbenik u nastanku raka cerviksa. U liječenju CIN-a prevladava stav o što poštednijem liječenju, koje će omogućiti što ranije "rješavanje" displazije, bez značajnijih ili trajnijih posljedica. S obzirom na znatnu mogućnost spontane regresije nalaza: kod CIN 1 do 60%, kod CIN 2 i CIN 3 prosječno 35%, osobito nakon liječenja upalnih promjena, prvi korak je bakteriološka i virološka obrada cerviksa, te liječenje prisutne infekcije. U slučaju nalaza HPV infekcije visokorizičnim tipovima, nužno je načiniti kolposkopiju, a ovisno o kolposkopskom nalazu i dijagnostičku ("punch") biopsiju ili eksciziju sumnjive lezije, odnosno svih sumnjivih lezija. Razlika između "punch" biopsije i "ekscizijske biopsije" je u načinu i opsegu odstranjivanja oboljelog tkiva. Kod "punch" biopsije uzima se samo manji uzorak tkiva klještima za biopsiju, dok "ekscizijska" biopsija označuje plitko uklanjanje cijele lezije, najčešće dijatermijskom petljom/omčicom (LETZ biopsija, LETZ ekscizija ili LETZ konizacija). Regresija nalaza - povlačenje displazije nakon biopsije iznosi i do 70%.