Sve je veći broj publikacija o primjeni matičnih stanica u liječenju bolnih sindroma u intimnom području (vulvodinija, intersticijski cistitis), kao i poboljšanju spolnog doživljaja u žena (amplifikacija G i O točke).