Hiperplazija endometrija označuje nepravilan rast maternične sluznice, njeno zadebljanje kao i pojavu atipičnih promjena na stanicama epitela, žljezdanim stanicama ili stanicama strome. Hiperplazija endometrija nastaje kao posljedica djelovanja različitih čimbenika, u čijoj osnovi stoji produljeno djelovanje estrogena, bez popratnog suprimirajućeg učinka progesterona. Prema WHO preporukama hiperplazija endometrija se klasificira na 1) jednostavnu, glandularno-cističnu endometrijsku hiperplaziju (hyperplasia simplex), 2) kompleksnu adenomatoidnu endometrijsku hiperplaziju bez atipije (hyperplasia complex adenomatoides), 3) atipičnu jednostavnu endometrijsku hiperplaziju (hyperplasia simplex atypica) i 4) atipičnu kompleksnu, adenomatoidnu endometrijsku hiperplaziju s atipijom (hyperplasia complex atypica).