Određivanje HbA1c - hemoglobina A1c u početku turdnoće može pomoći u ranom otkrivanju gestacijskog dijabetesa.