Žene koje rađaju carskim rezom imaju znatno veće izglede za ozbiljan akutni morbiditet od onih koje imaju vaginalni porođaj.