Poliklinika Harni je organizirana kao dijagnostičko-terapijska ustanova koja većinu dijagnostičkih postupaka i liječenja rješava ambulantno, u tijeku jednog dana. Temeljna djelatnost Poliklinike je zdravstvena zaštita žena tijekom cijelog života.