PMS - Premenstrualni sindrom. Premenstrualni sindrom ili PMS označuje cikličku pojavu niza smetnji tijekom druge polovine ciklusa, koje se u većini postupno pogoršavaju, te naglo prestaju s nastupanjem menstruacijskog krvarenja. Još od prvih opisa prije nekih 60 godina, PMS je predmet mnogih rasprava i kontroverzi, od toga postoji li PMS uopće kao zasebna bolest, i ako postoji, radi li se primarno o fizičkom ili psihičkom oboljenju, kao i je li PMS moguće liječiti i kako bi ga trebalo ispravno liječiti.