Rak vagine ne spada u učestale ginekološke karcinome. Veoma su rijetke publikacije u kojima je broj slučajeva vaginalnih karcinoma veći od 100. Učestalost raka vagine iznosi 1 - 3% svih ginekoloških zloćudnih tumora. Rak vagine. Karcinom vagine. Rak rodnice. Pretežito se javljaju u starijoj životnoj dobi s vrhuncem pojavnosti u 6. i 7. desetljeću života. Najčešća vrsta vaginalnih karcinoma je skvamozni karcinom (85 - 90%), karcinom koji potječe iz pločastog epitela vagine. Slično kao kod raka stidnice i raka vrata maternice, pretpostavlja se (multicentrični) nastanak iz preinvazivnih stadija (VAIN). U rjeđim slučajevima javlja se adenokarcinom koji potječe iz ostataka Müllerovih, Wolfovih ili Gartnerovog kanala, zaostalih embrionalnih struktura u neposrednoj vaginalnoj blizini.